Asemblea extraordinaria dos socios da APETEGA

Enviado por administrador el Sáb, 06/11/2021 - 16:07

Segundo o recollido no artigo 23 dos estatutos de APETEGA, a presidenta convoca aos socios a unha xuntanza extraordinaria da ASEMBLEA que terá lugar o día 12 de novembro de 2021, ás 17:30 horas en primeira convocatoria e media hora despois en segunda convocatoria, co seguinte formato:

     ● Presencial no salón de actos do IES LUCUS AUGUSTI (avda Rodríguez Mourelo s/n, Lugo)

     ● Online* no enlace de Cisco Webex:

https://eduxunta.webex.com/eduxunta/j.php?MTID=md56d4542ae9c5b6fdce392d6c5 c82f16

O R D E  DO  D Í A

ÚNICO.- Informe da directiva sobre a implantación da LOMLOE a nivel estatal e galego: borradores dos decretos de implantación da ESO e bacharelato: materias, carga horaria, adxudicación de materias por especialidades e currículos. Toma de posición sobre as posibles accións que exercerá a asociación en relación a estes temas.

Convocatoria