Por segundo ano consecutivo, o IESP A Cachada organiza unha competición de videoxogos online co gallo das Letras Galegas.

Durante a mañá do martes 16 de maio estarán pendurados na páxina STARgal os catro videoxogos que por categoría serán obxecto de concurso. Un será un Pasapalabra, outro versará sobre a vida e obra de Carlos Casares, e dous máis serán probas de habilidade.

Este ano temos premios para dúas categorías:

O próximo 27 de abril terá lugar o V Encontro Solar da UDC no aparcamento do edificio Xoana Capdevielle, promovido pola Oficina de Medio Ambiente e organizado por ADEGA e o CIFP Someso, xuntarémonos para cociñar e facer unha degustación de comida solar. Paralelamente teremos unha exposición de diferentes aparellos solares e visitas a instalacións de enerxía renovable na UDC.

Achegamos a convocatoria da Asemblea Xeral Ordinaria, e a documentación relativa a algún dos asuntos a tratar na xuntanza.

Tendo passado pelas grandes capitais de todo mundo é agora a vez da cidade do Porto receber “Leonardo Da Vinci: As Invenções do Génio”.

  Amais completa e interativa exposição itinerante sobre a vida e obra deste homem do Renascimento, um dos maiores génios da inovação, da criatividade, da ciência e da tecnologia de todos os tempos.

En apoyo a la  Educación Tecnológica

PEAPT España

Ante la desaparición de las Asignaturas Específicas del Bachillerato en las nuevas PAU, entre las cuales se encuentra Tecnología Industrial, la Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología (PEAPT) nos vemos obligados a manifestar lo siguiente:

Mediante TECNOCIENCIA distintos museos de ciencia acogen un proyecto de robótica y aprendizaje-servicio con adolescentes y jóvenes (nacidos entre 1998y 2004) a través de la solución tecnológica de un reto real y social de diferentes colectivos ciudadanos.

Poderán presentar solicitudes aqueles centros docentes públicos de ensino non universitario que impartan ensinanzas de educación secundaria obrigatoria ou bacharelato.